Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Elektryka i elektronika
Obszar zawodowy: Technik elektryk

Kod zawodu: 311302
Data modyfikacji: 2008-12-17 17:45:23

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Dobieranie, użytkowanie, instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych
A-2 Instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie układów energoelektronicznych
A-3 Stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć
A-4 Dobieranie, instalowanie i sprawdzanie środków ochrony przeciwporażeniowej
A-5 Wykonywanie pomiarów wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi w zakresie miernictwa przemysłowego
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zasad ergonomii
B-2 Przestrzeganie zasad bhp podczas pracy przy urządzeniach elektrycznych i pomiarach elektrycznych
B-3 Projektowanie i diagnozowanie układów i urządzeń elektrycznych z wykorzystaniem techniki komputerowej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Planowanie i nadzorowanie ruchu sieci elektroenergetycznej
C-2 Współpraca z innymi pracownikami podczas realizacji zadań zawodowych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji oraz eksploatacji
D-2 Diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych