Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Elektryka i elektronika
Obszar zawodowy: Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego

Kod zawodu: 724404
Data modyfikacji: 2008-12-12 16:04:59

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Przyjmowanie zgłoszeń uszkodzenia sieci lub braku dostawy energii elektrycznej
A-2 Dokonywanie oględzin i wyszukiwanie uszkodzenia, dobieranie metod pomiarów
A-3 Wykonywanie pomiarów parametrów elektrycznych przy wykorzystaniu aparatury kontrolno-pomiarowej
A-4 Określanie rodzaju uszkodzenia i zlokalizowanie przyczyny uszkodzenia lub awarii na podstawie wyników dokonanych pomiarów i oględzin
A-5 Naprawianie uszkodzenia zasilania lub zabezpieczanie miejsca awarii przy wykorzystaniu narzędzi ślusarskich, elektromonterskich i specjalistycznych
A-6 Usuwanie skutków awarii – przywracanie zasilania odbiorcom
A-7 Zgłaszanie dyspozytorowi pogotowia lokalizacji uszkodzenia i wykonanych prac
A-8 Wykonywanie poleceń dyspozytora napraw
A-9 Wykonywanie okresowych przeglądów sieci elektroenergetycznych i prowadzenie dokumentacji przeglądów
B Zadania organizacyjne
B-1 Stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. i Norm Elektrycznych
B-2 Oznakowanie miejsc niebezpiecznych z uwagi na zagrożenie porażeniowe
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z innymi pracownikami podczas realizacji zadań zawodowych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrola jakości wykonywanej przez siebie pracy