Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Mechanika
Obszar zawodowy: Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych

Kod zawodu: 723309
Data modyfikacji: 2008-12-16 13:00:00

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Ocenianie stanu technicznego urządzeń klimatyzacyjnych
A-2 Serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych
A-3 Wykonywanie obsług sprężarek, wentylatorów (promieniowych, osiowych, jednostopniowych i wielostopniowych), sterowników, dmuchaw wymienników ciepła, układów wywiewnych, nawiewnych oraz nawiewno-wywiewnych)
A-4 Dobieranie elementów instalacji wentylacyjnej, chłodniczej, grzewczej, elektrycznej, sterującej, odprowadzania skroplin
A-5 Ocenianie możliwości montażu urządzeń klimatyzacyjnych
A-6 Wykonywanie montażu urządzeń klimatyzacyjnych
A-7 Uruchamianie urządzenia
A-8 Dokumentowanie wykonywanych prac
B Zadania organizacyjne
B-1 Przygotowanie logistyczne realizacji zadań wykonawczych
B-2 Szkolenie standardowe
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Przygotowanie i organizacja zadania
C-2 Kierowanie procesem realizacji zadania
C-3 Współpraca z podwykonawcami usług wykraczających poza zakres kwalifikacji mechanika
C-4 Informowanie przełożonego o postępie prac
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie jakości wykonywania prac
D-2 Kontrolowanie czasu pracy
D-3 Samokontrola i doskonalenie umiejętności zawodowych