Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Technolog robót wykończeniowych

Kod zawodu: 713901
Data modyfikacji: 2010-02-17 12:58:11

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Wykonywanie robót malarskich i tapeciarskich
A-2 Wykonywanie wykończeniowych robót murarskich
A-3 Wykonywanie robót tynkarskich i okładzinowych
A-4 Wykonywanie robót podłogowych
A-5 Wykonywanie wykończeniowych robót stolarskich i szklarskich
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy do wykonywania robót malarskich i tapeciarskich
B-2 Organizowanie stanowiska pracy do wykonywania wykończeniowych robót murarskich
B-3 Organizowanie stanowiska pracy do wykonywania robót tynkarskich i okładzinowych
B-4 Organizowanie stanowiska pracy do wykonywania robót podłogowych
B-5 Organizowanie stanowiska pracy do wykonywania wykończeniowych robót stolarskich i szklarskich
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpracowanie z zespołem roboczym, kierownictwem budowy oraz służbami bhp.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakości materiałów i poprawności wykonanej pracy