Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Monter konstrukcji budowlanych

Kod zawodu: 712903
Data modyfikacji: 2010-02-18 10:02:05

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Przygotowywanie elementów konstrukcji stalowej do montażu
A-2 Łączenie elementów konstrukcji za pomocą nitowania, skręcania lub spawania
A-3 Zabezpieczanie antykorozyjne konstrukcji stalowych
A-4 Wykonywanie montażu konstrukcji stalowych z elementów prefabrykowanych zgodnie z rysunkami roboczymi
A-5 Demontowanie, konserwowanie, naprawianie i modernizowanie konstrukcji stalowych
A-6 Przygotowywanie prefabrykowanych elementów żelbetowych do montażu
A-7 Wykonywanie złączy prefabrykatów żelbetowych
A-8 Wykonywanie montażu konstrukcji żelbetowych zgodnie z dokumentacją
A-9 Wykonywanie prostych robót murarskich, ciesielskich, betoniarskich i zbrojarskich związanych z montowaniem prefabrykatów żelbetowych
A-10 Wykonywanie rusztowań do robót budowlanych
A-11 Konserwowanie i naprawianie konstrukcji żelbetowych
A-12 Demontowanie prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych
A-13 Wykonywanie ręcznej obróbki drewna
A-14 Wykonywanie mechanicznej obróbki drewna
A-15 Wykonywanie złączy i połączeń elementów drewnianych
A-16 Montowanie elementów konstrukcji drewnianej
A-17 Wzmacnianie i demontowanie konstrukcji drewnianych
A-18 Zabezpieczanie drewna przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi
A-19 Posługiwanie się dokumentacją techniczną
A-20 Składowanie i transportowanie materiałów budowlanych
A-21 Rozliczanie robót montażowych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie montażu konstrukcji zgodnie z dokumentacją
B-2 Organizowanie stanowiska pracy przy montażu konstrukcji budowlanych zgodnie z zasadami bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Podejmowanie współpracy w brygadzie montażowej podczas montażu obiektów
C-2 Stosowanie procedur związanych z zatrudnieniem się w zakładzie pracy oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej jako monter konstrukcji budowlanych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakości elementów przeznaczonych do montażu
D-2 Kontrolowanie jakości montażu
D-3 Nadzorowanie pracy podległych pracowników