Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Malarz budowlany

Kod zawodu: 714101
Data modyfikacji: 2010-02-18 11:43:40

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Posługiwanie się dokumentacją budowlaną i wytycznymi dotyczącymi wykonywania robót malarskich
A-2 Przygotowanie starych i nowych podłoży pod malowanie (naprawa, oczyszczenie, usunięcie starej powłoki malarskiej oraz gruntowanie podłoża)
A-3 Przygotowanie stolarki budowlanej do malowania (szpachlowanie, szlifowanie, gruntowanie) oraz malowanie stolarki i malowanie brudników na drzwiach
A-4 Malowanie farbą antykorozyjną elementów metalowych oraz malowanie farbą olejną lub lakierowanie elementów metalowych, oszklonych świetlików i okien stalowych
A-5 Malowanie tynków wewnętrznych farbami klejowymi lub emulsyjnymi w kolorach jasnych, półpełnych i pełnych oraz malowanie farbą olejną ścian i cokołów
A-6 Tapetowanie
A-7 Malowanie liter i napisów, deseni, pasków wielobarwnych i obramowań
A-8 Wykonywanie prac malarskich w procesie produkcji stolarki budowlanej lub wykonywanie prac malarskich w wytwórniach stalowych konstrukcji budowlanych
A-9 Malowanie elewacji budynków
A-10 Malowanie dachów
B Zadania organizacyjne
B-1 Ustalanie zakresu i czasu trwania robót malarskich
B-2 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z przepisami bhp, ppoż., ergonomii, i ochrony środowiska
B-3 Organizowanie transportu materiałów malarskich lub tapeciarskich po placu budowy i stanowiska ich składowania
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Zabezpieczanie materiałów i sprzętu do realizacji robót malarskich lub tapeciarskich
C-2 Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług malarskich (samozatrudnienie pracownika)
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakości wykonanych przez siebie robót malarskich lub tapeciarskich
D-2 Dokonywanie odbioru robót wykonanych przez podległych mu pracowników