Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Transport
Obszar zawodowy: Kierowca samochodu osobowego

Kod zawodu: 832101
Data modyfikacji: 2010-03-01 12:30:09

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Zabezpieczenie samochodu osobowego przed kradzieżą, uruchomieniem i użyciem przez osoby niepowołane
A-2 Obsługa pasażerów w zakresie rozliczania za dokonanie przewozu
A-3 Prowadzenie samochodu osobowego zgodnie ze zleceniem jazdy przyjmowanym z centrali lub bezpośrednio od klienta
A-4 Wykonywanie czynności obsługowych samochodu osobowego po zakończeniu jazdy
A-5 Sprawdzanie rozmieszczenia i umocowania ładunku w samochodzie do przewozu towarów lub zestawie samochód-przyczepa
A-6 Usuwanie usterek samochodu osobowego lub zestawu samochód-przyczepa powstałych podczas jazdy
A-7 Dbanie o bezpieczeństwo własne, pasażerów i innych użytkowników drogi
A-8 Udzielanie pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków drogowych
A-9 Przygotowanie samochodu osobowego lub zestawu samochód-przyczepa do jazdy
A-10 Kierowanie samochodem osobowym lub zestawem samochód-przyczepa zgodnie z przepisami prawa ruchu drogowego i posiadanymi uprawnieniami
A-11 Sprawdzanie stanu technicznego samochodu osobowego lub zestawu samochód-przyczepa przed wyjazdem
B Zadania organizacyjne
B-1 Przestrzeganie stosowania przerw podczas długotrwałej jazdy
B-2 Organizowanie stanowiska pracy kierowcy samochodu osobowego z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z przełożonymi, w zakresie realizacji zadań przewozowych
C-2 Przekazywanie samochodu osobowego do badań technicznych we właściwym terminie
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Poddawanie się okresowym badaniom lekarskim w wyznaczonym terminie