Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Cieśla

Kod zawodu: 712301
Data modyfikacji: 2010-03-03 10:38:51

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Analizowanie rysunków roboczych oraz ustalanie na ich podstawie zakresu robót, potrzebnych materiałów oraz rozwiązań konstrukcji ciesielskiej.
A-2 Wykonywanie form i deskowań drewnianych do konstrukcji betonowych i żelbetowych.
A-3 Wykonywanie rusztowań drewnianych, pomostów roboczych i daszków ochronnych.
A-4 Wykonywanie tymczasowych obiektów drewnianych na placu budowy.
A-5 Wykonywanie budynków drewnianych.
A-6 Wykonywanie w budynkach murowanych, monolitycznych lub prefabrykowanych elementów budowlanych z drewna: stropów, schodów, ścianek działowych i innych.
A-7 Wykonywanie drewnianych konstrukcji inżynierskich: mostów, wież, itp..
A-8 Naprawy i konserwacja elementów konstrukcji ciesielskiej.
B Zadania organizacyjne
B-1 Ustalanie zakresu i czasu trwania robót ciesielskich.
B-2 Organizowanie pracy w zawodzie cieśla.
B-3 Organizowanie transportu materiałów i elementów ciesielskich na placu budowy i na stanowiska ich składowania.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Zabezpieczanie materiałów i sprzętu do realizacji robót ciesielskich.
C-2 Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ciesielskich (samozatrudnienie pracownika).
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakości wykonanych przez siebie robót ciesielskich.
D-2 Dokonywanie odbioru robót ciesielskich, wykonanych przez podległych mu pracowników i współpracowników.