Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Transport
Obszar zawodowy: Spedytor

Kod zawodu: 342204
Data modyfikacji: 2010-03-03 10:04:47

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Prowadzenie poradnictwa spedycyjnego
A-2 Organizowanie przewozów zbiorowych i konsolidowanych w odniesieniu do przesyłek drobnicowych
A-3 Opracowywanie koncepcji logistycznej przewozu ładunków nietypowych
A-4 Sporządzanie i kompletowanie dokumentów przewozowych
A-5 Monitorowanie procesu przewozowego
A-6 Sporządzanie i kompletowanie dokumentacji szkód powstałych w procesie przewozowym
A-7 Monitorowanie przepływu należności z tytułu wykonanych usług
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy spedytora zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z klientami, przewoźnikami i podwykonawcami usług spedytorskich
C-2 Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami spedytorskimi
C-3 Kierowanie pracami podwykonawców usług spedytorskich
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie jakości procesów przewozowych i załadowczych
D-2 Samokontrola i doskonalenie umiejętności zawodowych spedytora