Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Stolarz budowlany

Kod zawodu: 712302
Data modyfikacji: 2010-03-03 13:37:24

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Analizowanie rysunków roboczych oraz ustalenie na ich podstawie zakresu robót stolarskich, potrzebnych materiałów i półfabrykatów oraz rozwiązań konstrukcyjnych.
A-2 Wykonywanie typowej stolarki budowlanej w halach produkcyjnych w zakładach produkcji stolarki budowlanej lub w warsztatach na budowie.
A-3 Osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej, ścianek działowych, pawlaczy, meblościanek, itp.
A-4 Wykonywanie i montowanie dekoracyjnych stropów kasetonowych, wielkowymiarowych elementów krzywoliniowych lub nietypowych wyrobów stolarskich, jak drzwi przesuwne, drzwi harmonijkowe.
A-5 Wykonywanie i montowanie schodów drewnianych o różnych kształtach oraz balustrad drewnianych.
A-6 Oklejanie wyrobów fornirami lub foliami z tworzyw sztucznych oraz wykańczanie powierzchni drewnianych.
A-7 Okuwanie stolarki budowlanej okuciami, jak: klamki, zamki, gałki, uchwyty, zawiasy.
A-8 Remontowanie stolarki budowlanej.
A-9 Rozbiórka starej stolarki budowlanej.
A-10 Wykonywanie drewnianych obiektów budowlanych na placu budowy.
A-11 Wykonywanie podłóg, ścian i podsufitek drewnianych.
B Zadania organizacyjne
B-1 Przestrzeganie przepisów bhp, ochrony p.poż.
B-2 Organizacja stanowiska składowania materiałów budowlanych do robót stolarskich.
B-3 Organizacja transportu materiałów do robót stolarskich na placu budowy.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Zabezpieczenie materiałów i sprzętu do realizacji robót stolarskich budowlanych oraz pokrewnych.
C-2 Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług budowlanych.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakości wykonywanych przez siebie robót stolarskich budowlanych.
D-2 Odbiór robót stolarskich budowlanych wykonywanych przez podległych pracowników.