Login: Hasło:
Słownik pojęć zastosowywany w tworzeniu systemu informatycznego data dodania: 2008-01-11 17:25:35

Monitoring wymagań kwalifikacyjnych - systematycznie prowadzony proces przeglądu zadań zawodowych, umiejętności i cech psychofizycznych właściwych dla zawodu prowadzony z udziałem pracodawców i z wykorzystaniem opisu krajowych standardów kwalifikacji zawodowych.