Login: Hasło:
Kwalifikacje zawodowe data dodania: 2008-09-18 16:17:29

układ umiejętności, wiadomości i cech psychofizycznych niezbędnych do wykonywania zestawu zadań zawodowych. Kwalifikacje wg EQF oznaczają „formalny wynik procesu oceny i uznawania uzyskany w sytuacji, w której właściwy organ stwierdza, że dana osoba osiągnęła wynik nauczania zgodny z określonymi standardami.