Login: Hasło:
Umiejętność data dodania: 2008-09-18 16:18:21

zdolność (dyspozycja) do wykonania czynności prowadzących do zrealizowania zadania zawodowego. Ze stanowiska psychologicznego wyróżniamy trzy rodzaje umiejętności: Umiejętności umysłowe (intelektualne), umiejętności sensoryczne (oparte na zmysłach) oraz umiejętności motoryczne (oparte na praktycznym działaniu). Wg EQF jest to „zdolność do stosowania wiedzy i korzystania z know-how, w celu wykonywania zadań i rozwiązywania problemów".