Login: Hasło:
Monter mechatronik data dodania: 2007-12-11 22:02:18

 

Monter mechatronik jest specjalistą, który swoje zadania zawodowe, polegające na montowaniu, uruchamianiu, użytkowaniu, konserwacji i naprawie urządzeń i systemów mechatronicznych może wykonywać zarówno w niewielkich firmach usługowych, jak i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Prace wykonywane przez montera mechatronika związane są m.in. z mechaniką, energoelektroniką, informatyką, pneumatyką, hydrauliką, robotyką, techniką mikroprocesorową, automatyką. Zawód ten wymaga uzdolnień technicznych, zdolności do pracy indywidualnej, dobrego stanu zdrowia, dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawności manualnej, zwłaszcza zręczności palców i rąk, dobrego wzroku i rozróżniania barw. Z uwagi na duży stopień złożoności i wielofunkcyjność urządzeń mechatronicznych montera  mechatronika powinna charakteryzować spostrzegawczość, twórcze myślenie, koncentracja uwagi oraz odpowiedzialność. Praca montera mechatronika odbywa się głównie w dobrze oświetlonych, ogrzewanych, estetycznych pomieszczeniach zamkniętych typu hale produkcyjne, laboratoria, warsztaty naprawcze; rzadko na wolnym powietrzu. Praca wymaga najczęściej pozycji siedzącej lub pochylonej, co wiąże się z obciążeniem kręgosłupa. Zagrożenie dla zdrowia stanowić może pole elektromagnetyczne oraz opary metali, unoszące się podczas lutowania. Monter mechatronik może wykonywać prace na stanowisku operatora urządzeń i systemów mechatronicznych, operatora maszyn manipulacyjnych, montera urządzeń mechatronicznych, diagnosty urządzeń mechatronicznych, konserwatora maszyn i urządzeń mechatronicznych. Może też być  brygadzistą, ale praca na tym stanowisku wymaga umiejętności związanych z pracą zespołową, komunikowaniem się, podejmowaniem szybkich i trafnych decyzji oraz podzielności uwagi. Zawód montera mechatronika stwarza duże możliwości zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. Monterzy mechatronicy mogą wykonywać zadania zawodowe w różnych gałęziach przemysłu, a niekiedy prowadzić własne firmy produkcyjne i usługowe. Według prognoz specjalistów, zajmujących się badaniem rynku pracy, mechatronicy stanowią grupę „zawodów przyszłości".

Jeśli chcesz sprawdzić kompetencje w tym zawodzie, przejdż do zakładki "Testowanie Kompetencji".